آنالیز شبکه‌های اجتماعی

با آنالیز عملکرد خود در اینستاگرام تولید محتوای خود را هدفمند‌تر کنید و با استفاده از مهم‌ترین داده‌های شبکه‌های اجتماعی، مؤثرترین استراتژی‌های ممکن را در راستای رشد کسب وکار خود به کار ببرید.

نمونه آنالیز پیج

یک تحلیل رقابتی جامع!

با یک تجزیه تحلیل رقابتی عمیق، درک بهتری از چگونگی استفاده رقبا از شبکه‌های اجتماعی و رشد آن‌ها خواهید داشت. با استفاده از انالیزور آرمانی، نقاط ضعف و قوت رقبایتان را شناسایی کنید و ببینید در مقایسه با رقبا کجا ایستاده‌اید؛ با استفاده از این دیتاهای مهم، می‌توانید برای پیشرفت خود قدم‌های مهم‌تری بردارید.