سالن های همایش

سالن های همایش

سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

2000
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری مجز
 • امکان برگزاری نمایشگاه
 
 

سالن بیستون هتل پارسیان انقلاب تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

3.000.000.000 ریال

2500 نفر 

 • تلوزیون LED 
 • اتاق VIP 
 • سالن غذاخوری مجزا 
 • اینترنت وای فای 

تالار امیران یک هتل اسپیناس پالاس تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

520,000,000

ریال
 

500

 نفر 

 • اتاق VIP
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 

سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

450,000,000

ریال
 

2000
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

سالن الماس هتل پارسیان آزادی تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

110,000,000

ریال
 

2000
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

سالن پارسه هتل پارسیان آزادی تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

220,000,000

ریال
 

2000
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن آمفی تئاتر ایثار هتل ثامن مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

2000
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن هتل پارک حیات مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

250,000,000

ریال
 

200
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

هتل توریست توس مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

170,000,000

ریال
 

400


 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن دیپلمات هتل مجلل درویشی مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

800
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن آینه هتل هما 1 مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

160,000,000

ریال
 

600
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن میراسل هتل سی برگ مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

18,000,000

ریال
 

400

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

تالار عباسی هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

348,000,000

ریال

750
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن فیروزه هتل عباسی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

420,000,000

ریال
 

350
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن رنگین کمان هتل آسمان اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

80,000,000

ریال
 

2000

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن کنفرانس هتل پیروزی اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

140,000,000

ریال

810
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن هنرسرای خورشيد شهرداری اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

138,600,000

ریال
 

300
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن همایش کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

138,600,000

ریال
 

250

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن وصال شیرازی هتل بزرگ شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

280,000,000

ریال

600
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن تخت جمشید هتل چمران شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

300,000,000

ریال
 

600
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن پاسارگاد هتل چمران شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

300,000,000

ریال
 

600

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن وصال هتل هما شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال

500
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن نگار هتل هما شیراز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال
 

500
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن کنفرانس بین المللی اصناف مرکز استان فارس

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

 

تماس بگیرید
 

 430

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن بزرگ لاله هتل لاله پارک تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال

 1100
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن ضیافت هتل پارس ائل گلی تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال
 

 550
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن یاقوت هتل شهریار تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

500

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن زرین هتل شهریار تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال

500
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن آمفی تئاتر هتل پارس ائل گلی تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

100,000,000

ریال
 

118
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن آمفی تئاتر هتل آزادی تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

100,000,000ریال

 135

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip