سالن همایش تبریز

سالن بزرگ لاله هتل لاله پارک تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال

 1100
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن ضیافت هتل پارس ائل گلی تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال
 

 550
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن یاقوت هتل شهریار تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

500

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip

سالن زرین هتل شهریار تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

318,280,000

ریال

500
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن آمفی تئاتر هتل پارس ائل گلی تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

100,000,000

ریال
 

118
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن آمفی تئاتر هتل آزادی تبریز

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

100,000,000ریال

 135

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip