سالن های تهران

سالن تهران رویال هال هتل اسپیناس پالاس

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

2000
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری مجز
 • امکان برگزاری نمایشگاه
 
 

سالن بیستون هتل پارسیان انقلاب تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

3.000.000.000 ریال

2500 نفر 

 • تلوزیون LED 
 • اتاق VIP 
 • سالن غذاخوری مجزا 
 • اینترنت وای فای 

تالار امیران یک هتل اسپیناس پالاس تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

520,000,000

ریال
 

500

 نفر 

 • اتاق VIP
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 

سالن پارادایس هتل نووتل تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

120,000,000

ریال
 

1000
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

سالن الماس هتل پارسیان آزادی تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

110,000,000

ریال
 

2000
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

سالن پارسه هتل پارسیان آزادی تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

220,000,000

ریال
 

2000
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن دریای نور هتل پارسیان استقلال تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

470,000,000

ریال
 

1000
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

سالن الماس هتل پارسیان آزادی تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

300,000,000

ریال
 

950
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

سالن گلزار هتل لاله تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

400,000,000

ریال
 

470
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن خیام مرکز همایش‌های بین المللی رایزن تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید

 800
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

تالار آمفی تئاتر خواجه نصیر

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

 700
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

سالن آمفی تئاتر هتل قلب تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

430
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

رسول اکرم مرکز همایش بین المللی رایزن تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید

 400
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

سالن هگمتانه هتل المپیک تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

360,000,000

ریال
 

 400
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

سالن ایوان هتل اسپیناس پالاس تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

390,000,000

ریال
 

350
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن دیپلمات هتل فردوسی تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید

 400
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

سالن دریا هتل فردوسی تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

300
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

سالن ایوان هتل اسپیناس پالاس تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

390,000,000

ریال
 

300
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

ابن سینا صدا و سیما مجموعه صدا و سیما تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید

300
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

تالار خورشید مجموعه بین المللی صدا و سیما تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

300
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

سالن صدف هتل هما تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

135,000,000

ریال
 

280
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن چند منظوره هتل قلب تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید

230
 نفر 

 • سالن غذاخوری مجزا
 • اینترنت وای فای
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 
 
 

سالن آئین هتل سیمرغ تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

200
 نفر 

 • تلوزیون LED
 • سالن غذاخوری
 • اینترنت وای فای
  سالن
 • نور پردازی ثابت
  امكان سرو غذا
 

گالری باروک تهران

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

200
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip