سالن های مشهد

سالن آمفی تئاتر ایثار هتل ثامن مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

2000
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن هتل پارک حیات مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

250,000,000

ریال
 

200
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

هتل توریست توس مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

170,000,000

ریال
 

400


 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن دیپلمات هتل مجلل درویشی مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

تماس بگیرید
 

800
 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 
 

سالن آینه هتل هما 1 مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

160,000,000

ریال
 

600
 نفر 

 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • امكان سرو غذا و ميان وعده
 • نور پردازی
 • پروکتور
 • اتاق vip

سالن میراسل هتل سی برگ مشهد

قیمت 

ظرفیت 

امکانات 

18,000,000

ریال
 

400

 نفر 

 • پرده نمایش ثابت
 • ویدئو پروژکتور
 • سالن غذاخوری 
 • دوربین فیلم برداری  
 • اینترنت وای فای
 • سالن جانبی
 • اتاق vip